Podaci o trgovcu 

Poslovno ime: MUSICMAN T.R. Kraljevo, Nemanja Kostić PR

Skraćeno poslovno ime: MUSICMAN T.R.

Adresa: Cara Dušana 48, Kraljevo

Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na veliko kućnim aparatima za domaćinstvo - 4643

Matični broj: 52086922

Poreski broj: 101254327

Web adresa: https://www.musicman.rs

Kontakt telefon: 036/353-961

Kontakt email: office@musicman.rs